Raje, hytteeventyret for folk flest
Raje, hytteeventyret for folk flest

Fiske

Raje

Raje Fiskelag er en frivillig organisasjon underlagt grunneierlagene i området. Vi disponerer ca 40 vann og tjern med tilhørende elver og bekker. Laget driver meget aktivt fiskestell med kalking, regulering av fiskebestand, samt andre tiltak for fisken og fiskernes beste.

Vi holder vanligvis 2 medlemsmøter i året (vår og høst.)
Alle som ønsker det kan bli medlemmer ved innløsning av sesongkort.

Priser på fiskekort:

  • Sesongkort kr. 250,-
  • Ukekort (7 dg.) kr. 100,-
  • Dagskort kr. 30,- 

Kortene er å finne i bomkassen på Raje veien der også veiavgiften betales

Du kan også løse fiskekort ved å sende RF til 2010 og du belstes med kr. 40,-  og gjelder for neste 24 timer.

Se Raje Fiskelag sine websider