Raje, hytteeventyret for folk flest
Raje, hytteeventyret for folk flest

Orkideer i full blomst

Raje

Raje ligger innenfor det såkalte Oslofeltet. Oslofeltet er en geologisk betegnelse på en gammel, innsunket del av jordskorpen som strekker seg fra Langesundsfjorden i Telemark i sør til Brumundal i nord. Bergartene i dette området, som ble dannet i kambro-silurisk periode, skiller seg ut fra områdene omkring. Bergartene er sedimentære, og gir gjennom kjemisk og mekanisk forvitring grunnlaget for et basisk jordsmonn. Som følge av det spesielle jordsmonnet finner en i dette feltet et rikt planteliv med en mengde arter, deriblant en del svært sjeldne.Raje er derfor et eldorado for botanikere, og et yndet utfartsområde for alle som er interessert i blomster og planter

Allerede på 1800-tallet var botanikere og geologer blitt klar over det spesielle ved dette området. I 1938 ble orkideen så stermarihand funnet ved Raje-setrene. Dette ble lagt merke til og førte til at det etter krigen kom botanikere valfartende for å se nærmere på sjeldenhetene. Blomsten er på grunn av sin sjeldne forekomst fredet i Norge.

Orkideene har tiltrukket oss mennesker til alle tider. Før vår moderne og "opplyste" tid var orkideene en myteomspunnet medisinplante. Den hadde ry på seg for å hjelpe på sexlysten og sexevnen. Fellesnavnet orkidee kommer av det latinske ordet orchis som betyr testikkel. Bakgrunnen for dette er antagelig at en del av orkideene har et rotsystem som består av to like store løker ved siden av hverandre.Det er intet medisinsk belegg for å anbefale roten som et hjelpemiddel. Siden den er fredet er vi uansett avskåret fra å prøve.